Στόχος του προγράμματος μουσικοκινητικής αγωγής (σύστημα Orff για παιδιά από 18 μηνών έως 6 ετών) είναι να γνωρίσει το παιδί σας τις τέχνες, έχοντας ως πολύτιμα εργαλεία τη μουσική και την κίνηση.

Με τη μουσική καταφέρνει να έρθει σε επαφή με το ρυθμό, τη μελωδία, τον ήχο, το τραγούδι και τα μουσικά όργανα της ορχήστρας ORFF που αποτελούνται από ξυλόφωνα, μεταλλόφωνα, φλογέρες, κρουστά κ.α. σχηματίζοντας μικρά μουσικά σύνολα.

Με την κίνηση τα παιδιά μαθαίνουν τα βασικά στοιχεία για την κίνηση του σώματός τους, την προσωπική έκφραση και τον αυτοσχεδιασμό.